Viktig information

Covid -19 
Följande gäller hos oss
Du ska inte komma om du känner dig sjuk. Ringe eller e-posta oss för att boka om tiden

Vi kommmer inte heller debitera tid som omokas på grund av pandemi