skip to content

Lena Johansson Leg.fysioterapeut, CSPT

 

Michael Hanssen Leg.sjukgymnast, CSPT

 

Ulrika Classon, Friskvårdspedagog, Administratör

 

 GDPR:

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Därför vill vi informera om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU. Kortfattat handlar GDPR om att du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig och vad syftet med den informationen är. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vi registrerar dina personuppgifter i vårt journalprogram Rehab II. Uppgifterna lagras lokalt i våra datorer och är inte uppkopplade till någon server. Vi behandlar bara personuppgifter för ett bestämt syfte och skyddar dem genom tekniska säkerhetsåtgärder, till exempel lösenord och begränsad behörighet. All för en trygg hantering.

 

Copyright © 2013 Nyköping Strands Sjukgymnastik | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker